1. کتاب ضروریات ارتودنسی -جلد دوم - مدیریت مال اکلوژن های ساده

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مرتضی مینا - دکتر مهتاب نوری - دکتر سارا علیجانی
 2. کتاب مدیریت توسعه نرم افراز

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 385 انتشارات پیام نور تألیف امیر هوشنگ تاج فر
 3. کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات پیام نور تألیف رضا رسولی - علی صالحی
 4. کتاب آمار و احتمالات مهندسی - رشته مهندسی مدیریت پروژه

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 231 انتشارات پیام نور تألیف پرویز نصیری - علی قربانی
 5. کتاب روش تحقیق در مدیریت

  9,300 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات پیام نور تألیف علی صالحی - علی اکبر احمدی
 6. کتاب زبان تخصصی - مدیریت ورزشی

  5,300 تومان

  تعداد صفحه 201 انتشارات پیام نور تألیف حمید قاسمی
 7. کتاب زبان تخصصی 3 - مدیریت بازرگانی

  1,600 تومان

  تعداد صفحه 137 انتشارات پیام نور تألیف شهربانو ثمربخش تهرانی
 8. کتاب زبان تخصصی 4 - مدیریت بازرگانی

  1,600 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات پیام نور تألیف شهربانو ثمربخش تهرانی
 9. کتاب نظریه های سازمان و مدیریت

  3,100 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات پیام نور تألیف داود مدنی
 10. کتاب مدیریت دانش

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات پیام نور تألیف علی اکبر احمدی - علی صالحی
 11. کتاب مبانی مدیریت دولتی - جلد دوم

  5,300 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات پیام نور تألیف طاهره فیضی
 12. کتاب مدیریت منابع انسانی

  9,300 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات پیام نور تألیف سید حسین ابطحی
 13. کتاب زبان تخصصی 2 - رشته مدیریت

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 101 انتشارات پیام نور تألیف شهربانو ثمربخش تهرانی
 14. کتاب مدیریت بحران و ریسک

  4,900 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات پیام نور تألیف علی ربیعی - سمیرا سادات پور حسینی
 15. کتاب مدیریت اسلامی

  7,100 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات پیام نور تألیف محمدرضا سرمدی
 16. کتاب مقدمات مدیریت آموزشی

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات پیام نور تألیف علی علاقه بند
 17. کتاب مدیریت اسلامی و الگو های آن

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 383 انتشارات پیام نور تألیف لطف الله فروزنده دهکردی - علی اکبر جوکار
 18. کتاب اصول مدیریت تعاونی ها

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات پیام نور تألیف غلامرضا سلیم
 19. کتاب کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات پیام نور تألیف ابوالفضل هدایتی آذری - اکبر شیر کوند
 20. کتاب متون زبان انگلیسی در مدیریت آموزشی

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات پیام نور تألیف محمود علیمحمدی
 21. کتاب مبانی مدیریت اسلامی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 343 انتشارات پیام نور تألیف رضا نجاری
 22. کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات پیام نور تألیف محمد علی سرلک - حسن فراتی
 23. کتاب زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

  5,700 تومان

  تعداد صفحه 203 انتشارات پیام نور تألیف صادق بافنده ایمان دوست
 24. کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات پیام نور تألیف رضا رسولی - علی صالحی
 25. کتاب مدیریت منابع انسانی

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات پیام نور تألیف دکتر رضا رسولی
 26. کتاب گزیده ی نکات مدیریتی درنهج البلاغه

  3,800 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات پیام نور تألیف دکتر لطف الله فروزنده - افتخارالسادات نوابی نژاد
 27. کتاب مبانی سازمان و مدیریت

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات پیام نور تألیف طاهره فیضی
 28. کتاب مدیریت مالی 2

  8,400 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات پیام نور تألیف دکتر مهدی تقوی
 29. کتاب بازاریابی و مدیریت بازار

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات پیام نور تألیف حسن الوداری
 30. کتاب مدیریت توسعه

  2,300 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات پیام نور تألیف دکترعباس محمدزاده
 31. کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات پیام نور تألیف لطف الله فروزنده - محمد تقی امینی - صمد خبازباویل
 32. کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات

  4,100 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پیام نور تألیف هاشم کوزه چیان
  0