1. کتاب خدای دوزخ

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات بیدگل تألیف سم شپارت ترجمه وازریک درساهاکیان
 2. کتاب اثبات

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات بیدگل تألیف دیوید اوبرن ترجمه شهاب الدین عادل
 3. کتاب اولئانا - به همراه یک مقاله

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات بیدگل تألیف دیوید ممت ترجمه علی اکبر علیزاد
 4. کتاب ریشه سیاه مارینی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات بیدگل تألیف آگوست ویلسون ترجمه زهرا ماحوزی
0