1. موجود

  کتاب CDR مروری بر آسیب شناسی دهان رگزی

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات شایان نمودار تألیف تألیف دکتر ساعده عطارباشی مقدم - دکتر مریم الهی
 2. موجود

  کتاب CDR نویل 2016

  58,800 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات شایان نمودار تألیف تألیف دکتر ساعده عطارباشی مقدم
 3. موجود

  کتاب DDQ پاتولوژی نویل 2016

  54,800 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات شایان نمودار تألیف تألیف دکتر ساعده عطارباشی مقدم
 4. تماس

  کتاب Ten Cate's Oral Histology

  249,000 تومان

  تعداد صفحه 395 انتشارات رویان پژوه تألیف ANTONIO NANCI
 5. تماس

  کتاب Atlas of Oral and Maxillofacial Histopathology

  133,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات رویان پژوه تألیف Harry S. Lumerman - Robert B Bowe
 6. تماس

  کتاب Oral Pathology - A Comprehensive Atlas and Text

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات رویان پژوه تألیف Sook-Bin Woo
 7. تماس

  کتاب Shafer's Textbook of Oral Pathology

  305,000 تومان

  تعداد صفحه 1000 انتشارات رویان پژوه تألیف Arya Rajendran - Shivapatha Sundaram - R. Rajendran
 8. تماس

  کتاب General and Oral Pathology for Dental Hygiene Practice

  146,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات رویان پژوه تألیف Sandra L. Myers - Alice E. Curran
 9. تماس

  کتاب Essential Clinical Oral Biology

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات رویان پژوه تألیف Stephen Creanor
 10. تماس

  کتاب Oral Pathology - Clinical Pathologic Correlations

  138,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات رویان پژوه تألیف REGEZI - SCIUBBA - JORDAN
 11. تماس

  کتاب Oral Pathology Clinical Pathologic Correlations - 2017

  148,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات رویان پژوه تألیف Joseph A. Regezi - James J. Sciubba - Richard C.K. Jordan
 12. تماس

  کتاب پاتولوژی دهان،فک و صورت - نویل 2016 - جلد دوم

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر ساعده عطارباشی مقدم
 13. تماس

  کتاب Oral and Maxillofacial Pathology

  245,000 تومان

  تعداد صفحه 870 انتشارات رویان پژوه تألیف Neville - Damm - Allen - Chi
 14. تماس

  کتاب Fundamentals of Oral Histology and Physiology

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات رویان پژوه تألیف Arthor R. Hand - Marion E. Frank
 15. تماس

  کتاب ATLAS OF ORAL MICROBIOLOGY

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 107 انتشارات رویان پژوه تألیف Xuedong Zhou - Yuqing Li
 16. تماس

  کتاب پاتولوژی دهان - رگزی 2012

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مریم سیدمجیدی و همکاران
 17. تماس

  کتاب DSQ مجموعه سوالات سطح بندی شده پاتولوژی دهان،فک و صورت - نویل 2016

  22,800 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر ساعده عطارباشی - دکتر سارا باقری
 18. تماس

  کتاب ضایعات حفره دهــان - GNEEP 2009

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مریم سیدمجیدی و همکاران
 19. تماس

  کتاب پاتولوژی دهان،فک و صورت - نویل 2016 - جلد اول

  132,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر ساعده عطارباشی مقدم
 20. تماس

  کتاب GPS پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر فرزاد یحیی پور
 21. تماس

  کتاب کیست ها و تومورهای ادونتوژنیک - Gnepp 2009

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر لیلی علیزاده
 22. تماس

  کتاب ملی آسیب شناسی دهان، فک و صورت

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات رویان پژوه
 23. تماس

  کتاب BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء آسیب شناسی دهان،فک و صورت 94-92

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نجمه جعفری بفرویی - دکتر لاله ملکی
 24. تماس

  کتاب پاتولوژی عملی دهان، فک و صورت

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات رویان پژوه تألیف شهاب توکلی
 25. تماس

  کتاب BDQ بورد آسیب شناسی دهان، فک و صورت همراه با پاسخ های تشریحی - 86-91

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مریم شهلا - دکتر ساعده عطار باشی مقدم
 26. تماس

  کتاب آسیب شناسی غدد بزاقی تشخیص و درمان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سولماز حیدری - دکتر حسین شاهون
 27. تماس

  کتاب آسیب شناسی غدد بزاقی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر پرویز دیهیمی
0