1. تماس

   کتاب راهنمای کارآفرینان ، هدایت گام به گام برای ساختن شرکتی موفق

   47,500 تومان

   تعداد صفحه 512 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف استیو بلنک - باب دورف ترجمه سیدرضا علوی
  2. تماس

   کتاب کارآفرینی در خدمات دانشجویی

   6,000 تومان

   تعداد صفحه 116 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف براد فورد هادسن - بروس واسپک ترجمه دکتر ایت الله ممیز - رضا فرید زاده
  3. تماس

   کتاب کارآفرینی فناورانه

   22,000 تومان

   تعداد صفحه 289 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا حجازی
  4. تماس

   کتاب کارآفرینی سازمانی

   15,000 تومان

   تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت دی. هیسریچ
  5. تماس

   کتاب کارآفرینی سازمانی - از نظریه تا عمل

   27,000 تومان

   تعداد صفحه 406 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود احمدپورداریانی
  6. تماس

   کتاب کارآفرینی رویکردی در روان شناختی

   15,000 تومان

   تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارتین لاکس
  7. تماس

   کتاب کارآفرینی - دیدگاه فرآیندی

   48,000 تومان

   تعداد صفحه 744 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت بارن
  8. تماس

   کتاب کارآفرینی تطبیقی

   20,000 تومان

   تعداد صفحه 223 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دی. هیو ویتاکر
  9. تماس

   کتاب کارآفرینی بین المللی

   20,000 تومان

   تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مهران رضوانی
  10. تماس

   کتاب رویکردی مستند به کارآفرینی در سازمان های خدمات عمومی

   18,000 تومان

   تعداد صفحه 279 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جعفری مقدم
  11. تماس

   کتاب راهنمای مدل کسب و کار

   37,000 تومان

   تعداد صفحه 536 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف الیور گاسمن - کارولین فرانکین بوگر - میکائیل سیک ترجمه دکتر مرتضی اکبری
  12. تماس

   کتاب کسب و کارهای کوچک کارآفرینانه

   20,000 تومان

   تعداد صفحه 283 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دین شفرد - جان ویکلاند - ادوارد الکار ترجمه دکتر کامبیز طالبی - فائزه حنیف زاده
  13. تماس

   کتاب مبانی کارآفرینی

   20,000 تومان

   تعداد صفحه 446 انتشارات فراندیش تألیف دکتر محمود احمدپور داریانی - دکتر سیدمحمد مقیمی
  14. تماس

   کتاب مبانی کار آفرینی

   9,000 تومان

   تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مهدی جعفر زاده
  15. تماس

   کتاب راه‌ های توسعه کارآفرینی زنان در ایران

   12,000 تومان

   تعداد صفحه 176 انتشارات روشنگران و مطالعات زنان تالیف فيروزه صابر
  16. تماس

   کتاب جهانی ‌شدن و کارآفرینی

   10,000 تومان

   تعداد صفحه 288 انتشارات آییژ تالیف ريچارد رايت
  17. تماس

   کتاب تئوری عمومی کارآفرینی - رويكرد فرد فرصت

   15,000 تومان

   تعداد صفحه 408 انتشارات آراد تالیف اسكات اندروشين
  18. تماس

   کتاب اصول کارآفرینی

   5,000 تومان

   تعداد صفحه 164 انتشارات مدیران تالیف كن بلانچارد
  19. تماس

   کتاب کارآفرینی در مزرعه

   6,000 تومان

   تعداد صفحه 104 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تالیف دیوید کاهان
  20. تماس

   کتاب کارآفرینی - بارویکرد بر انواع کارآفرینی و کسب و کارهای کارآفرینانه

   29,000 تومان

   تعداد صفحه 308 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف مرضیه خیرمند
  21. تماس

   کتاب نظریه های کارآفرینی

   27,000 تومان

   تعداد صفحه 421 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد مقیمی
  22. تماس

   کتاب نگاهی نو به باورهای کارآفرینی و مدیریت بنگاه ها

   12,000 تومان

   تعداد صفحه 188 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کامبیز طالبی
  23. تماس

   کتاب جامع کارآفرینی

   15,000 تومان

   تعداد صفحه 264 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمود احمدپورداریانی
  24. تماس

   کتاب زبان تخصصی کارآفرینی

   15,000 تومان

   تعداد صفحه 112 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف رضا محمد کاظمی
  25. تماس

   کتاب کارآفرینی و گردشگری - با رویکرد بین المللی

   15,000 تومان

   تعداد صفحه 392 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف جوو آتلیویک
  26. تماس

   کتاب مدیریت و کارآفرینی

   12,000 تومان

   تعداد صفحه 200 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف سید محمد علی علم الهدایی
  27. تماس

   کتاب نکات درسی و تست مبانی کارآفرینی

   9,000 تومان

   تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مهدی جعفرزاده
  28. تماس

   کتاب مدیریت کارآفرینی

   15,500 تومان

   تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف نیر وهاب پور
  29. تماس

   کتاب مجموعه سوالات مجموعه کارآفرینی

   10,000 تومان

   تعداد صفحه 152 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهرداد پرچ
  30. تماس

   کتاب مجموعه سوالات کارآفرینی

   45,000 تومان

   تعداد صفحه - انتشارات ساد تالیف گروه مولفان
  31. تماس

   کتاب برنامه ريزی اقتصاد فضا و کارآفرينی در ايران

   15,000 تومان

   تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی تالیف فرزاد ميرزایی قلعه
  0