1. کتاب کاربرد سم بوتولینوم درپوست

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تألیف آلستر کارتر ، جین کارتر ترجمه محمد علی نیلفروش زاده
 2. کتاب برنامه ریزی ارتقاء سلامت بر اساس مدلهای تغییر رفتار

  12,400 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات آثار سبحان تألیف علیرضا دیدارلو ، داوود شجاعی زاده ، هاشم محمدیان
 3. کتاب اکوفیزیولوژی گیاهی

  5,800 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ژان کلود لکلرک ترجمه محمدرضا اردکانی
 4. کتاب اصول و فنون کاربردی برای متخصصان علوم گیاهی

  7,300 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات دانشگاه تهران تألیف آرویند. م. دوپته ترجمه محمدرضا اردکانی
 5. کتاب بوم شناسی مناطق بیابانی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تألیف والتر جی ویتفورد ترجمه حسین آذرنیوند
 6. کتاب اصلاح نباتات تکمیلی - جلد دوم

  4,900 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سیروس عبد میشانی
 7. کتاب نشانگرهای مولکولی در ژنتیک گیاهی و بیوتکنولوژی

  4,200 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دومینیک دوین ترجمه محمدرضا بی همتا
 8. کتاب مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی - جلد اول

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ویلیام ج. هاپکینز ترجمه علی احمدی
 9. کتاب مروری برنظریه های تکامل

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سید احمد سادات نوری
 10. کتاب توموگرافی کامپیوتری

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات نور دانش تألیف اوکلید سیرام ترجمه امیرحسین قاسمی‌ مهر
 11. کتاب مفاهیم و کاربردهای آمار

  7,400 تومان

  تعداد صفحه 523 انتشارات دانشگاه تهران تألیف علیرضا طالعی
 12. کتاب فناوری تولید سیب زمینی

  3,200 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه تهران تألیف حسین مبلی
 13. کتاب فناوری و اصول زیست‌شناسی بذر

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 513 انتشارات دانشگاه تهران تألیف درک بولی ترجمه اسداله حجازی
 14. کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ج. د. وستون ترجمه دکتر علی احمدی
 15. کتاب شیمی دارویی 1

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 279 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف رامین میری
 16. کتاب اشکال دارویی و روش صحیح مصرف آنها

  2,500 تومان

  تعداد صفحه 66 انتشارات لیمیا تألیف حسین میرخانی
 17. کتاب روان‌ شناسی - عرصه‌ ها و دیدگاهها

  6,950 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات سمت تألیف جمعی از نویسندگان
 18. کتاب روان‌ شناسی كودكان با نیازهای ویژه ناتوانی‌ های یادگیری

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات سمت تألیف دیوید ای سوسا ترجمه دكتر احمد یارمحمدیان
 19. کتاب سنجش و ارزیابی روان‌ شناختی در محیط کار - راهنمای مدیران

  6,050 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات سمت تألیف مارک کوک ترجمه جهانبخش صادقی
 20. کتاب آمار و احتمالات کاربردی

  10,700 تومان

  تعداد صفحه 756 انتشارات دانشگاه تهران تألیف بهمن یزدی صمدی
 21. کتاب اقتصاد کلان دینامیک - نظریه‌ های رشد

  3,300 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات سمت تألیف دکتر ابراهیم گرجی
 22. کتاب مالیه عمومی و انتخاب عمومی - جلد اول

  5,350 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات سمت تألیف جان كالیز ترجمه دكتر الیاس نادران
 23. کتاب مالیه عمومی و انتخاب عمومی - جلد دوم

  5,200 تومان

  تعداد صفحه 495 انتشارات سمت تألیف جان كالیز ترجمه دكتر الیاس نادران
 24. کتاب آبیاری عمومی

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات دانشگاه تهران تألیف حسین فرداد
 25. کتاب مدیریت فراملیتی و جهانی - نگرش تطبیقی

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تألیف دكتر شمس السادات زاهدی
 26. کتاب دادگستری درآلمان

  3,800 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات سمت تألیف آنكه فركمان ترجمه محمد صادری توحیدخانه
 27. کتاب فقه و حقوق تطبیقی

  6,550 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات سمت تألیف گروهی از مؤلفان
 28. کتاب حقوق خانواده - در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

  2,350 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات سمت تألیف دكتر سید علی محمد یثربی قمی
 29. کتاب روان شناسی رشد - مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک

  6,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جیحون تألیف دکتر حسن احدی
 30. کتاب روان شناسی رشد - مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات جیحون تألیف کتر حسن احدی
  0