1. موجود

  کتاب DDQ بافت شناسی دهان تن کیت

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات شایان نمودار تألیف تألیف دکتر ساعده عطارباشی مقدم
 2. موجود

  کتاب بافت شناسی دهان و دندان ABS

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات آرین پژوهش تألیف داوود رمزی
 3. تماس

  کتاب اصول کشت سلول و بافت گیاهی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سیداحمد سادات نوری - سید مسعود میرمعصومی - مهندس نسیبه سادات میرباقر
 4. تماس

  کتاب آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گیاهی

  3,200 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محمدعلی شیخ بیگ گوهرریزی - مصطفی ناصر ترابی - ابوذر نعمتی قاسم آبادی
 5. تماس

  کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری - جلد دوم قسمت دوم: استنباط آماری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 321 انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی تألیف ریچارد جی شیولسون ترجمه دکتر علیرضا کیامنش
 6. تماس

  کتاب آب و هواشناسی شهری

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 7. تماس

  کتاب آب و هواشناسی مناطق خشک

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین محمدی
 8. تماس

  کتاب حقوق بشر در نظام بین الملل

  2,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه گیلان تالیف رضا سیمبر
 9. تماس

  کتاب تابعیت در حقوق ایران و بین الملل

  7,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه بوعلی سینا تالیف ستار عزیزی
 10. تماس

  کتاب برگی از تاریخ مشروطه در قزوین

  12,500 تومان

  تعداد صفحه ۲۱۶ انتشارات نامک تالیف مهدی نورمحمدی
 11. تماس

  کتاب تجزیه و تحلیل آماری

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 71 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف صمد حسینی
 12. تماس

  کتاب مدرسان شریف حسابداری دولتی - کاردانی به کارشناسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 13. تماس

  کتاب مدرسان شریف سازمان و مدیریت - کاردانی به کارشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمدرضا شاهینی
 14. تماس

  کتاب مدرسان شریف طراحی - کاردانی به کارشناسی

  10,300 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات مدرسان شریف تالیف بیتا حامد محمدیان
 15. تماس

  کتاب مدرسان شریف مکاتب هنری ایران و جهان - کاردانی به کارشناسی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات مدرسان شریف تالیف بیتا حامد محمدیان
 16. تماس

  کتاب مدرسان شریف طراحی قالب پرس - کاردانی به کارشناسی

  5,200 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس جواد شهبازی کرمی
 17. تماس

  کتاب مدرسان شریف ماشین های کنترل عددی - کاردانی به کارشناسی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی جاریانی
 18. تماس

  کتاب مدرسان شریف علم مواد - کاردانی به کارشناسی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسن حامد
 19. تماس

  کتاب مدرسان شریف سازه های فلزی و بتنی - کاردانی به کارشناسی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی افراسیابی
 20. تماس

  کتاب مدرسان شریف فیزیک - کاردانی به کارشناسی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 21. تماس

  کتاب مدرسان شریف نقشه برداری - کاردانی به کارشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس پیمان محمدی
 22. تماس

  کتاب مدرسان شریف اجزای ماشین - کاردانی به کارشناسی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی جاریانی
 23. تماس

  کتاب مدرسان شریف سیستم های عامل - کاردانی به کارشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس محمد نیک روان
 24. تماس

  کتاب مدرسان شریف برنامه نویسی کامپیوتر به زبان C و C++ - کاردانی به کارشناسی

  8,700 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس محمد عادلی نیا
 25. تماس

  کتاب مفاهیم بنیادی در آزمون سازی زبان انگلیسی

  2,800 تومان

  تعداد صفحه 86 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد صالحی
 26. تماس

  کتاب زبان تخصصی در علوم پزشکی

  4,900 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات پوران پژوهش تالیف سعید حسامی تکلو
 27. تماس

  کتاب زیست شناسی مولکولی 2

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 650 انتشارات پوران پژوهش تالیف مصطفی عبادی
 28. تماس

  کتاب جامعه شناسی سیاسی و سیاست تطبیقی

  تعداد صفحه 186 انتشارات پوران پژوهش تالیف فاطمه احمدیان
 29. تماس

  کتاب کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره

  تعداد صفحه 504 انتشارات پوران پژوهش تالیف علی شیر افکن
 30. تماس

  کتاب 6آزمون ارشد مهندسی برق

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 721 انتشارات پوران پژوهش تالیف گروه مولفان
 31. تماس

  کتاب مكانیک خاک

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات پوران پژوهش تالیف مهراب جسمانی
 32. تماس

  کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات عبور تالیف جمشيد صالحی صدقيانی
0