1. تماس

  کتاب بانک آزمون QB ژنتیک انسانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف محمدرضا مهدوی
 2. تماس

  کتاب بانک آزمون QB زیست سلولی و مولکولی و مهندسی ژنتیک

  27,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف محمدرضا مهدوی
 3. تماس

  کتاب برای کنکور ویروس شناسی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف مهدی گودرزی
 4. تماس

  کتاب برای کنکور باکتری شناسی

  10,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف حسین گودرزی
 5. تماس

  کتاب برای کنکور ایمونولوژی کارشناسی

  14,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف آرزو منفردی
 6. تماس

  کتاب برای کنکور قارچ شناسی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف علی کنعانی
 7. تماس

  کتاب برای کنکور انگل شناسی

  15,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف عادل اسپوتین
 8. تماس

  کتاب برای کنکور انگل شناسی

  15,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف عادل اسپوتین
 9. تماس

  کتاب جدول ترکیبات مواد غذایی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات خسروی ترجمه سمیرا ربیعی
 10. تماس

  کتاب اصول تغذیه کراوس - ارزیابی، تشخیص و مداخله تغذیه ای - جلد 4

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات خسروی ترجمه ساناز زارعی هروی ، پریسا کشانی
 11. تماس

  کتاب اصول تغذیه کراوس جلد 3

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات خسروی تألیف ال.کتلین ماهان ترجمه زهرا یاری
 12. تماس

  کتاب اصول تغذیه کراوس جلد 2

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات خسروی ترجمه فاطمه همایونی
 13. تماس

  کتاب اصول تغذیه کراوس جلد 1

  15,900 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات خسروی تألیف ال.کتلین ماهان ترجمه محمد خلیلی
 14. تماس

  کتاب بانک آزمون تغذیه - QB

  17,900 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات خسروی تألیف نفیسه خاندوزی ، میترا زراتی
 15. تماس

  کتاب برای کنکور تغذیه اساسی - 12A

  7,950 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات خسروی تألیف زینب فغفوری
 16. تماس

  کتاب راهنمای محاسبه ارزش غذایی رژیم های ایرانی

  5,950 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات خسروی تألیف سیدرضا راست منش ، سمیرا ربیعی
 17. تماس

  کتاب برای کنکور زبان عمومی - مهارت های فراگیری8C

  10,900 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات خسروی تألیف احمدرضا اقتصادی ، احمد خسروی
 18. تماس

  کتاب برای کنکور- زبان عمومی8Bبه همراه 2000واژه کاربردی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات خسروی تألیف رقیه عابدینی
 19. تماس

  کتاب برای کنکور زیست شناسی سلولی و مولکولی - مرور سریع وجامع

  14,200 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات خسروی تألیف محسن یاری ، معین علی اکبری
 20. تماس

  کتاب برای کنکور ژنتیک - مرور جامع وسریع برمنابع

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات خسروی تألیف حافظ حیدری زرنق
 21. تماس

  کتاب برای کنکور آمار زیستی

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات خسروی تألیف حسین رفیع منش
 22. تماس

  کتاب کنکور هماتولوژی و بانک خون - مرور سریع و جامع بر منابع

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات خسروی تألیف شعبان علیزاده ، مهدی آزاد ، سید هادی موسوی
 23. تماس

  کتاب برای کنکور فیزیولوژی پزشکی - مرور سریع و جامع بر منابع

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات خسروی تألیف اصغر قاسمی ، مسلم محمدی
 24. تماس

  کتاب برای کنکور باکتری شناسی - مرور سریع و جامع بر منابع

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات خسروی تألیف مهدی گودرزی
 25. تماس

  کتاب برای کنکور بیوشیمی - مرور سریع و جامع بر منابع

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 523 انتشارات خسروی تألیف محمد رضا ناظم ، جواد زواررضا ، مسعود صالحی‌پور
 26. تماس

  کتاب برای کنکور تغذیه - تغذیه در دورانها+ رژیم درمانی - 12B

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات خسروی تألیف محسن محمدی
 27. تماس

  کتاب برای کنکور زبان عمومی - مرور سریع و جامع بر منابع 8A

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات خسروی تألیف رقیه عابدینی ، احمد سلطان زاده
 28. تماس

  کتاب برای کنکور شیمی عمومی - مروری سریع و جامع بر منابع

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات خسروی تألیف مسعود صالحی‌پور ، جواد زواررضا ، ناصر نژادی
 29. تماس

  کتاب برای کنکور زیست شناسی عمومی - مرور سریع وجامع بر منابع

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات خسروی تألیف مسعود صالحی‌پور ، جواد زواررضا ، ناصر نژادی
 30. تماس

  کتاب برای کنکور شیمی آلی - مرور سریع و جامع بر منابع

  8,950 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات خسروی تألیف مسعود صالحی‌پور
 31. تماس

  کتاب برای کنکور ایمونولوژی - مرور سریع و جامع بر منابع

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات خسروی تألیف آرزو منفردی
 32. تماس

  کتاب برای کنکور قارچ‌شناسی - مرور سریع و جامع بر منابع

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات خسروی تألیف علی کنعانی ، روح الله فاتح
0